Verkun Olivita

Selalýsi er auðugt af omega-3 fitusýrum í mjög góðum hlutföllum.

Ólífuolían er mjög góð uppspretta andoxunarefna og bólguhemjandi efna.

Rannsóknir hafa staðfest að þessi samsetning er mjög áhrifarík, bæði gagnvart hjarta- og æðavandamálum, blóðtappa og heilablóðfalli. Olivita virkar einnig dempandi á psoriasis, liðabólgur og röð sjálfsofnæmissjúkdóma, sem allir tengjast bólguviðbrögðum. Rétt hlutföll á milli selalýsisins og ólífuolíunnar er afgerandi fyrir áhrifin, sem eru staðfest í mörgum rannsóknum.

HJARTA- OG ÆÐAKERFI
Hjarta- og æðasjúkdómar er meðal algengustu dánarorsaka á Vesturlöndum. Algengasta orsök hjartasjúkdómanna hjartaáfalls(dreps), hjartsláttartruflana og angina(hjartaöng) er stíflaðar kransæðar, eða æðakölkun eins og forstig hjartadreps/áfalls er einnig kallað.

Olivita fyrirbyggir hjarta- og æðasjúkdóma bæði með því að hindra myndun og fjarlægja kölkun í æðum. Verkunin byggir á því að Olivita hefur jákvæð áhrif á blóðplöturnar sem eru aðalorsakavaldur í þróun æðakölkunar. Nýleg rannsókn sýndi að Olivita veitir 57% vörn gegn myndun æðakölkunar á meðan fiskilýsi veitir 17% vörn. (Sjá grein: Eilertsen et al Lipids Health Dis 2011 og Eilertsen et al. J Nutr 2012.).

KÓLESTERÓL
Rannsóknir sýna að Olivita hjálpar til við að skapa jafnvægi milli góðs og slæms kolesteróls. Það er einnig staðfest að Olivita eykur hið góða HDL kólesteról, sem einnig vinnur gegn þróun hjarta- og æðasjúkdóma.
Aukin neysla fitu í formi omega-3 krefst jafnvægis í neyslu andoxunarefna til að hindra þránun omega-3 sem binst við kólesteról (LDL-kólesteról) í æðaveggjunum. Andoxunarefnin í Olivita vinna gegn þessari þránun.

LIÐIR OG VÖÐVAR
Í selalýsi er, auk EPA og DHA fitusýranna, umtalvert meira af fitusýrunni DPA en í omega-3 afurðum úr fiski eða kríli. DPA hfur sýnt sig að hafa sérstaklega góð áhrif á auma og stífa liði og vöðva. Við liðsjúkdóma inniheldur liðvökvinn agnir sem valda bólgu í liðum. Ólífuolían inniheldur bólguhemjandi þætti. Þegar ólífuolía og selalýsi er blandað í réttu hlutfalli nást sterk bólguhemjandi áhrif sem er gott fyrir þá sem þjást af liðagigt og öðrum gigtarsjúkdómum, eins og t.d. slitgigt og Bekhterevs.

Það hefur sýnt sig að hinir bólguhemjandi eiginleikar ólífuolíu verka einnig verkjastillandi. Þesu veldur oleochantal sem auk þess að vinna á móti myndun efna sem valda sársauka, hefur einnig verkjastillandi áhrif. Oleochantal er náttúrulegt efnasamband sem finnst í kaldpressaðri ólífuolíu. Það er andoxunarefni sem virkar bólgueyðandi og sársaukadempandi.

IKTSÝKI
Iktsýki er gigtarsjúkdómur sem tengist blóðflögum. Virkjaðar blóðflögur tengjast ögnum sem finnast í miklu magni í liðvökva sjúklings. Það er talið að þessar agnir séu ástæða bólguviðbragða í liðum. Olivita veldur minni virkjun blóðflaga, sem leiðir til minni myndunar öragna og sársaukaminnkunar.

HÚÐSJÚKDÓMAR
Psoriasis, exem og fleiri húðsjúkdómar orsakast af bólguvaldandi efnum á svipaðan hátt og gigt. Olivita minnkar myndun bólguvalda og hefur þannig góð áhrif á psoriasis og marga aðra húðsjúkdóma. Margar rannsóknir benda til að virkjaðar blóðflögur eigi þátt í mörgum húðsjúkdómum og verkun Olivita á blóðflögur er því til góðs.

ÁLAGSMEIÐSLI
Neysla Omega-3 getur skipt miklu máli fyrir góðan árangur í íþróttum og tilraunir hafa sýnt að Olivita getur þar haft jákvæð áhrif. Þjálfun fylgja oft álagsmeiðsli, sem orsakast af bólgumyndunum. Slit í hnjám er t.d. algengt meðal bæði hlaupara og annars íþróttafólks.

Olivita minnkar myndun bólgumyndandi efna umtalsvert og þar með einnig álagsmeiðsli.

SJÁLFSOFNÆMISSJÚKDÓMAR
Klínískar rannsóknir á Olivita sýna bólgueyðandi áhrif sem eru mun betri en með neyslu hreins fiskilýsis. Margir sjálfsofnæmissjúkdómar eru tengdir bólguviðbrögðum og því er viðbúið að Olivita hafi jákvæð áhrif á slíka sjúkdóma (t.d. ristilbólgu, Lúpus, MS og gigtsjúkdóma).

BÓLGUEYÐANDI
Bólguviðbrögð eru staðbundin viðbrögð við sýkingu eða skaða, eða hvoru tveggja. Þetta eru viðbrögð við óeðlilegu ástandi sem líkaminn reynir að laga. Vitað er að mikill fjöldi sjúkdóma tengist bólguviðbrögðum.

Einstök samsetning selalýsis og ólífuolíu gerir Olivita að góðum kosti bæði gagnvart sjúkdómunum nefndum hér að framan og sjálfsofnæmissjúkdómum sem tengjast bólguviðbrögðum.

ANDOXUNAREFNI VERNDA GEGN ÞRÁNUN
Andoxunarefnin í ólífuolíunni eru fituleysanleg og eru tekin vel upp í líkamanum. Þau gegna mjög mikilvægu hlutverki við að verja omega-3 fitusýrurnar gegn þránun (oxun) sem er algengt vandamál tengt omega-3 afurðum, bæði utan líkamans og í honum.